Бургас. Декларацията от Бургас, която стана факт миналия месец май, постави началото на една нова инициатива „Дневен ред за Черно море“. Това каза зам.-кметът по Европейски политики и околна среда на Бургас Руска Бояджиева по време на Конференция на тема „Да мислим екологично за бъдещето“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. „През последната една година се води един доста широк дебат на територията на шестте държави, които са гранични на Черно море. Един дебат, който се насърчава както от Организация на обединените нации (ООН), така и от Европейската комисия (ЕК), който поставя началото на така наречения „Дневен ред на Черно море“ и формулиране на неговите приоритети, които за наше щастие първо се дискутират на много широк фронт, опитвайки се да привличат мнение на най-различни заинтересовани страни и които може би ще имат своята финансова подкрепа от страна на различни инструменти на ЕК“, заяви Бояджиева. По думите ѝ е много важно, стартирайки декларацията от Бургас, като град, като общност, като партньори, да се наблюдава голяма активност, защото сега е дневния ред на Черно море. „Ние сме на брега на Черно море и всичко, за което говорим като опазване на околната среда, всъщност означава, че ние опазваме нашето море, което е източникът на нашия растеж, на нашето развитие и най-вече на човешкото здраве“, посочи още Руска Бояджиева. Тя добави, че един от приоритетите, който засега се очертава в дневния ред на Черно море е работата със заинтересованите страни и въвличането на младите хора. „Сега стартираме един път, който ще ни даде възможност много бъдещи такива съвместни инициативи“, допълни зам.-кметът.
Мария КУРТЕВА