Сливен. Общински съвет – Сливен ще гласува промяна в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията общината. Това съобщи пред Радио „Фокус“ – Сливен председателят на Общинския съвет Димитър Митев. Изменението се налага заради настъпилите промени в нормативната уредба на национално ниво и получено предложение от Районна прокуратура – Сливен.
Общинските съветници ще гласуват и промяна в бюджета на Общината. Една от причините е необходимост от осигуряване на допълнителни средства за спортните клубове. Друга причина са ремонтни дейности по сградата на читалището в кв. „Речица“ и увеличение на основното месечно възнаграждение на кметовете на по-малките населени места в състава на общината.
Приемането на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. също е сред точките от дневния ред на утрешното заседание на Общинския съвет.
Ще бъдат разгледани и предложения за упълномощаване на кмета Стефан Радев да подпише запис на заповед за три проекта, в които участва Община Сливен. Те са свързани със социалната интеграция и мерки за подобряване достъпа до образование на уязвими групи, както и предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностния център за деца и семейства.
Сред предложенията е и даване на съгласие Община Сливен да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ с проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Димитър Митев подчерта, че финансирането ще бъде 100 % безвъзмездно.
На сесията ще бъде гласуван и докладът за изпълнението на програмата за развитие на читалищата на територията на общината за предходната година, а също и отчетът за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Сливен.
Друга точка от дневния ред касае промяна на предмета на дейност на ЕООД „Общинска охрана и СОТ – Сливен“. Тя се налага заради промяна в Закона за частната охранителна дейност.
На заседанието на Общинския съвет ще бъдат гласувани също разпоредителни имотни сделки, отпускане на финансови средства на културни институти и финансови помощи на нуждаещи се лица.
Сред акцентите в дневния ред на сесиятае предложението да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Сливен“ европейската шампионка по лека атлетика Радослава Мавродиева.
Няколко са допълнителните точки от дневния ред, които ще бъдат разгледани по време на сесията на Общински съвет – Сливен. Една от тях е свързана с промяна в състава на обществената комисия, която ще определи носителя на наградата „Аргира Жечкова“. Друга допълнителна точка е свързана с разглеждането на годишните финансови отчети и показатели на „Дентален център – Сливен“ ЕООД.
Людмила ЙОРГОВА