Смолян. В Общински съвет – Смолян се провеждат разисквания за наложените финансови корекции на Община Смолян по проекти за общо 600 000 лв., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Близо 3 часа продължават дебатите по единствената докладна записка, внесена от група общински съветници за разглеждане в рамките на провеждащата се сесия: „Наложени финансови корекции на Община Смолян, от управляващите органи по десет проекта, финансирани от ОП „Добро управление“ и ОП „Региони в Растеж“ в размер на 600 000 лева, поради допуснати груби нарушения на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение“.
От името на вносителите на докладната записка Филип Топов заяви, че тази докладна записка е внесена поради получена информация от медиите и коментари в обществеността за наложени санкции по отношение на Община Смолян при възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проекти по европейски програми, финансирани с европейски средства. „Община Смолян е кандидатствала по две оперативни програми и е провела обществени поръчки по 10 проекта сред като управляващия орган Министерски съвет е извършил проверка по начина на обявяването на обществената поръчка и възлагане на изпълнението й, пренебрегвайки че има нарушение на нормативните актове, решава да наложи и налага тази корекции. Недоволна от решението на управляващия орган, Община Смолян обжалва това решение пред Административен съд – Пловдив – 7 дела и Административен съд – София – две дела. Съдилищата на първа инстанция потвърждават мотивите на управляващия орган, като отхвърля жалбите на Общината“, поясни Топов.
Председателят на комисията по бюджет и финанси в Общински съвет – Смолян, Стоян Иванов заяви, че са наложени 600 000 лв. финансови корекции по проекти, но срещу тях стоят 130 000 000 лв. инвестиции от 2011 до 2019 г. по времето на двата мандата на кмета Николай Мелемов. Той посочи и всички проекти реализирани за жителите на община Смолян за посочения период. Иванов припомни, че при встъпването си в длъжност през 2011 г., Мелемов е поел Общината със запорирана и празна сметка и милиони задължения от предишното ръководство на Общината. Той обобщи, че за тези години ръководството на Община Смолян и кмета Николай Мелемов освен направените инвестиции за милиони, са успели да стопят милиони от наследените дългове. „Три месеца преди края на мандата, Мелемов оставя една стабилна финансова рамка, ниски и устойчиви данъци, а Общината е в стабилно и устойчиво състояние“, обобщи Иванов.
Кметът Николай Мелемов заяви, че финансови санкции по проекти се налагат на всички общини в страната, а наложените санкции на Община Смолян са минималните в размер на 5 %, а крайната дума за това дали има допуснати нарушения при обществените поръчки ще реши съда. Заместник-кметът Марин Захариев посочи пред общинските съветници, че за първи вижда Общински съвет да се занимава с нещо, което е предмет на висящо дело в съда. „Чакаме ВАС и сами си раздаваме присъди. В разговорите ми с управляващия орган става ясно, че всички спестявания от намалени обществени поръчки и финансови корекции се разпределят за допълнителни обекти. Сега ни карат юни, юли и август да дадем допълнителни проекти, за да останат тази пари в Смолян. Не се гордеем, че имаме такива санкции, но всички общини имат такива корекции през всички години откакто сме в Европейския съюз. Има общини с по 100 % корекции. Това е неприятен факт, с който всички се борим“, каза още Марин Захариев.
Дебатите в Сесийната зала на Община Смолян продължават с изказвания на съветници от всички групи в местния парламент.
Нели ГЕРГЬОВСКА