Смолян. На 17 юни от 16.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общинския съвет. Това съобщиха от Общината. В дневния ред е включена една докладна записка – Наложени финансови корекции на Община Смолян от управляващите органи по десет проекта, финансирани от ОП „ Добро управление“ и ОП „ Региони в Растеж“ в размер на 600 000 лева поради допуснати груби нарушения на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение. Вносители на докладната са група общински съветници.