Смолян. Към края на 2018 г. в градовете в областта живеят 59 242, или 56.2%, а в селата – 46 179, или 43.8% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.7 и 26.3. Това съобщиха от отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро „Юг“.
Към края на 2018 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.
Към края на годината населените места без население са 8. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян. В 89, или в 37.1% от населените места живеят под 50 души. С население над 5 хил. души са четири града в областта и в тях живее 42.8% от населението.