София. От 19 до 21 април в Техническия университет ще се проведе първият Copernicus Hackathon Sofia, организиран от Risk Space Transfer Office към БАН и подкрепен от Столична община (Асоциация за развитие на София). Основната цел на събитието е да популяризира потенциала и използването на данните и услугите на европейската програма за наблюдение на Земята – Коперник, като насърчи участниците да разработят технологични решения за справяне с извънредни ситуации, включително и теми, свързани с България. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. В рамките на 48 часа отборите ще решават предизвикателства в областта на: Управление на извънредни ситуации: Оценка на щети от наводнения, пожари, картиране на свлачища; Защита на околната среда: Процент на изсичане на гората и обезлесяване; Рекултивация на хвостохранилища/минни райони; Мониторинг на водите и крайбрежието: Картиране на нефтени разливи; Проследяване на кораби; Застрояване на българското Черноморие.
Допълнително предизвикателство е свързано с визуализиране развитието на София чрез времеви серии, до днешно време, което ще разкрие как се променя столицата през годините.