Стара Загора. Сдружение „Академия на успеха“ - Стара Загора и Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора са организатори и домакини на обучителния курс „Агробизнес лидери в действие“ (EntrepreRurial Leaders in Action), който е част от проект по програмата „Еразъм +" на Европейската комисия. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.
Курсът ще се проведе от днес до 23 юни 2019 г. в Стара Загора. В него ще участват тридесет и трима младежки работници, младежки лидери и хора активни в сферата на младежките дейности идващи от 10 държави - България, Полша, Испания, Северна Македония, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Уелс Великобритания и Хърватия.
Основни цели на обучението са развитието на предприемачество в селските и изолирани райони, споделяне на добри практики в сферата от страните на участниците, придобиване на знания и умения в стартирането на малък бизнес, подобряване работата на участващите организации с млади хора живеещи в изолирани райони и др.
Обучителният курс има за цел и намаляване на рисковото поведение свързано с разпространение и употреба на психоактивни вещества сред младите хора в селските изолирани райони.