София. Столичният общински съвет ще гласува доклад за закупуване на 10 употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД. Това се посочва в дневния ред на редовното заседание. По предложение на зам.-кмета Дончо Барбалов ще бъде разгледан доклад за промяна на бюджета на Столична община за първото тримесечие на 2019 година. Тази година Столична община прие рекордно голям бюджет в размер на над 1,7 млрд. лева. Основните приоритети са модернизацията на градския транспорт и на транспортната инфраструктура, екологията и образованието. Общинските съветници ще гласуват и доклад за сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Щройнерхилфе Булгариен“ за осиновяване на безстопанствени кучета в Германия. По време на редовното заседание ще бъде разгледана Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019 г., както и отчет за изпълнение на стратегията за 2018 г. Столичните общински съветници ще гласуват по процедура за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства на общинските пазари. На заседанието ще бъде представен и доклад за издаване на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане за проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.