Велико Търново. В града ще се проведат безплатни измервания на кръвното налягане. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Българската лига по хипертония, които са организатори на кампанията. Пунктовете ще бъдат разположени в парк „Марно поле“ и в парк „Дружба“ от 11.00 до 18.00 часа. Събитието е част от Националната кампания по повод Световният ден на хипертонията „Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвното налягане”.
Националната здравна кампания е по инициатива на Българската лига по хипертония в партньорство с Българският червен кръст, фондация „Национална мрежа Сърце за сърце“, Национална пациентска организация, Асоциацията на студентите медици в България, Асоциацията на студентите фармацевти в България и други.
По данни на НСИ – проведено европейско здравно проучване за периода 2008-2017 година, заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45-65 години, т.е. подмладяване на болестта. Изследванията показват и увеличаване процента на регистрирани пациенти с предсърдно мъждене. Това е най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риск от мозъчен инсулт от 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната недостатъчност.
Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 - 45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация.
Надежда КРЪСТЕВА