Стражица. Какви са възможностите за получаване на европейско финансиране до края на годината ще бъдат разяснени на среща в Стражица. В града ще се проведе поредната среща, организирана от Областния информационен център във Велико Търново, под надслов „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от институцията. Тя ще започне в 10.30 часа, а всички заинтересувани лица могат да се включат като посетят сала 311 на Община Стражица.
До 18 юни ОИЦ организира информационна кампания във всички общини на територията на областта. По време на срещите се представят актуалните възможности за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2019 г., включително и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. В част от събитията участие вземе и експерт от Областната служба за съвети в земеделието – Велико Търново. Поканени да се включат са представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и други. По време на информационните срещи екипът на Областен информационен център – Велико Търново ще раздаде и свои рекламно-информационни материали.
Надежда КРЪСТЕВА