София. Проектът на Стратегия за културата си поставя за цел да посочи пътищата за развитието и за отстояване на националната културна идентичност. Това каза Венцислав Велев, съветник на министъра на културата по време на обсъждането на Стратегията за развитие на културата 2019-2029 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“.„Разработването на този проект е в изпълнение на българското законодателство, на чл. 2, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, съгласно който Министерски съвет по предложение на министъра на културата приема национална стратегия за развитие на културата за срок от 10 години. Разработването на един общ рамков документ за развитие на българската култура е свързано и с нуждата от стратегическо планиране и управление във всички области на културата за определен период от време. Настоящият проект на стратегия си поставя за цел да посочи пътищата за развитие на културата и отстояване на националната културна идентичност“, заяви съветникът на министъра на културата. По думите му това може да се осъществи с реализирането на конкретни политики и програми, които да насърчават всички културни процеси и субектите, свързани с тях: подкрепа на творчеството и създаване на условия за иновации, прилагане на авторско-правните норми и др.

Деница КИТАНОВА