Плевен. През следващата седмица започва поетапното строителство на нови 56 км от автомагистрала „Хемус“. Трасето е първият участък от 134-те км, които държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД ще изгради. Това каза в Плевен заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В града той участва във форум за регионалната политика и европейската солидарност.
Регионалният заместник-министър напомни, че с осигуреното от държавата финансиране в размер на 1,12 млрд. лв. без ДДС е осигурено строителството на трасето на магистралата между п.в. „Боаза“ и разклона с пътя Русе – Велико Търново. Отсечката е разделена на шест участъка, два от които – с обща дължина почти 44 км, преминават и през територията на област Плевен.
През 2021 г. АМ „Хемус“ трябва да достига до пътя Ловеч – Плевен. Има изготвено предпроектно проучване за околовръстен път на града. До 40 дни ще изготвим задание и ще възложим две процедури – изработване на подробен устройствен план - парцеларен план и на разширен идеен проект, за да изберем вариант за трасе. Той трябва да е готов в края на 2021 г., за да избегнем бъдеща тапа от над 2000 тежкотоварни автомобила в центъра на града, съобщи още зам.-министър Нанков.
В отговор на въпрос от медии той информира, че физическото изпълнение на изграждания в момента участък от магистралата между Ябланица и п.в. „Боаза“ е 80%. Според поетия ангажимент той ще бъде готов със седем – осем месеца предсрочно и ще бъде въведен в експлоатация през октомври.
Поетапно ще се рехабилитират пътищата в областта според интензивността на трафика и наличния ресурс. По линия на тол таксите ще се търси по-добра поддръжка чрез повече ресурс и по-ефективното му разходване. Разглежда се вариант за поетапното им въвеждане. Това е един от компромисите, който би могъл да бъде допуснат. В момента се води диалог с браншовите организации от транспортния сектор. Предстоят и нови срещи. Сега 250 млн. лв. от събираните годишно 350 млн. лв. от винетни такси са от леки автомобили. Приходите, които ще се събират след въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили, ще позволят рехабилитация на 2500-3000 километра републикански пътища годишно, а не на 1000 км, както е сега.
С близо 8 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са рехабилитирани почти 12 км от второкласния път, осигуряващ най-кратката връзка между Плевен и Ловеч. Почти 10 млн. лв. е инвестицията от програмата за 9,5 км от пътя Червен бряг – Чомаковци, чието изпълнение трябва да приключи през месец юли. Предстои да бъде направена рехабилитация и на 9,5 км от третокласния път между Гулянци и Долна Митрополия. В момента тече избор за изпълнител на строителството, което ще се финансира от Програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България“ 2014-2020 г. Със средства от бюджета ще бъде направен ремонт по трасето между Кнежа и Оряхово.
Общо 82 млн. лв. ще бъдат вложени в област Плевен по 24 договора за безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма, каза още Николай Нанков. По три проекта с общо 11 млн. лв. ще бъдат модернизирани 9 образователни институции, в които се обучават близо 4000 ученици. Други 11 проекта са насочени към мерки за повишаване на енергийната ефективност на 22 жилищни и административни сгради. В областния център ще бъдат благоустроени 100 хил. кв. м обществени пространства. С близо 17 млн. лв. ще бъдат надградени резултатите от изпълнения през миналия програмен период проект за интегриран градски транспорт. По проекта на Министерството на здравеопазването с 3,4 млн. лв. ще бъдат обновени 10 центъра за спешна медицинска помощ и техни филиали.