Агрофорум на темата „Интеграция на страните от Черноморския регион като фактор за развитие на селскостопанския пазар“ ще се проведе днес в Пловдив. 

Организатори на събитието са Асамблея на народите на Евразия и Аграрният университет в Пловдив. 

Участници ще са представители на български асоциации от аграрния сектор, техни колеги от международни междуправителствени и неправителствени организации, експерти, научни работници, преподаватели и студенти.