В сезона на дивеча, отиваме на лов. Но не за глигани, а по горещи следи с мирис на корупция. Злоупотребявал ли е със служебното си положение директор на Държавно ловно стопанство?

Защо заемайки такава ръководна длъжност си е разписал бонуси и е учредил частна фирма? Нещо повече, назначил е и съпругата си като домакин на стопанството. Отговорите на тези въпроси потърсихме с екипа на GlasNews.

Кадрите, които виждате във видеото са от територията на Държавно ловно стопанство "Тракия". А човекът, който бяга от екипа ни, е директорът на стопанството – Огнян Христов. От него зависи дали ловците от ловна дружинка "Скобелево" ще могат да отидат на лов, след като вече трета поредна година нямат тази възможност.

"Не могат да си заверят членски карти, а има и хора, на които дори полицията иска да им вземе разрешителните за ловните оръжия", разказа Румил Лачев - главен експерт в Българският ловно-рибарски съюз.

Затова каква е причината, обясни Асен Пипиперков,председател на БЛРС.

"Става въпрос за един съдебен спор. И след като изчерпахме всички законови методи, решихме да ви потърсим и вас за съдействие. Понеже се оказа, че няма държавна институция, която да ни помогне".

Как започва всичко? Хората от въпросната дружинка решават да напуснат Сдружение "Сокол" и да преминат в Сдружение "Съединение".

"Основният проблем тук е, че дружинката е една от най-старите, която членува в това сдружение с площ над 4000 хектара. С течение на годините това нещо се е променяло и в момента имаме по-малко от 1000 хектара. Винаги това е било много болна тема. Ние сме хора, които нашите дядовци, нашите бащи са ловували там. Изписват се едни разходи, които ние не ги виждаме. Правят си своеволия. Каквото си искат си правят, погазвайки волята на членовете на дружинката. Опитаха се да ни натискат, чрез прокуратура, чрез полиция. Да ни се взимат разрешителните за носене на оръжието. Опитаха се по всякакъв начин да ни смачкат", обясни Йордан Терзиев, секретар на ловна дружинка "Скобелево".

В Държавно ловно стопанство "Тракия" влизат няколко резервата. Свободната площ е тази, в която ловуват дружинките в границите на стопанството. По голямата част от тях са към Сдружение "Сокол". И ако дружинката "Скобелево" се премести, ловната им площ вече няма да бъде контролирана. Според хората целта е да бъде закрита дружинката, защото по този начин територията й ще бъде да бъде разпределена към резерват "Тъмраш", или към други дружинки в Сдружение "Сокол".

Съдебната сага започва преди няколко години с молба от Сдружение "Съединение" към директора на ДЛС "Тракия" да стартира процедура по преместване на дружинка "Скобелево". Молбата обаче среща мълчаливия отказ от страна на директора Огнян Христов.

През юни тази година ВАС потвърждава решение на Пловдивския административен съд, с което задължава директора да вземе отношение по казуса и да извърши проверка. Така, в началото на този месец, Огнян Христов взима отношение. Отказът му този път не е мълчалив, а писмен.

Един от основните му мотиви е, че решението за преместването на дружинката не е взето от необходимия брой ловци, който трябва да бъде 29 души. Христов твърди, че е извършил проверка. Как обаче е извършена тази проверка?

Оказва се, че да се стигне до точно този брой ловци, необходим за отказа му, е направен нов Устав на Сдружение "Сокол". Забележете! Този Устав е създаден след решенията на съда и преди категоричния отказ на Христов. Всичко това се прави без знанието на членовете на дружинката. Те твърдят, че има доста хора, които са починали, които са се отказали от лов и се водят все още, че са членове на дружинката и на дружеството.

Според стария Устав, ако не си плащал членски внос до края на календарната година, членството ти се прекратява. В новия устав тези точки са премахнати. Така членовете на дружинката, които искат да се преместят, са по-малко от необходимото. А решението им, гласувано на събрание, е нелигитимно. 

Друг мотив за отказа на Христов е че дружинката не разполага с необходимата ловна площ за толкова ловци, въпреки че е имал уверението на Изпълнителната агенция по горите, че това не е пречка.

От документите, с които разполагаме, става ясно, че директорът на Държавно Ловно стопанство "Тракия" сам на себе си е  предлагал и разписвал допълнителни бонуси за работата си.

Прави впечатление също, че за позицията, която заема и възнагражденията, които получава за нея, Христов разполага със завидно имущество - като внушителната къща в Белащица. Наши източници твърдят, че къщата е правена с материали и работна ръка от стопанството. 

В момента Христов строи и голяма вила, която се намира в ловното стопанство, на границата с резерват "Чикерица". До вилата се стига по път, изграден специално за достъп до нея, и за който бивши служители твърдят, че е за сметка на стопанството. Дали това е така, могат да установят компетентните институции.

Разбираме също, че като директор на стопанството, Христов е назначил и съпругата си на отговорен пост - като домакин на ловното стопанство, което той ръководи. Това потвърждават и от Министерството на земеделието. Преди няколко години учредява и частна фирма, за което е бил наказан с глоба от 1500 лева.

Става ясно, че във фирма, в която съдружник е била съпругата на Христов, е имало сключени договори за сеч и износ на дървесина с ловното стопанство. Договорите са сключени обаче след като е прехвърлена на друго лице. 

Потърсихме за коментар директора на Държавно Ловно Стопанство "Тракия". Такъв ни беше отказан. Част от въпросите отправихме към Министерството на земеделието и горите и директора на Южно централно държавно предприятие, който е пряк ръководител на Огнян Христов. Какво ни отговориха? Гледайте в разследването на GlasNews.

Разполагаме с още сигнали за злоупотреби в Държавно Ловно Стопанство "Тракия", за които предстои да ви разкажем. Предстои да разберем и как ще се развие казуса с ловна дружинка "Скобелево". Следва продлъжение!