Инициативен комитет от Казанлък предлага да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на града чл. – кор., д-р, инж. Стефан Дамянов.

Инициативен комитет:
Д-р Косьо Зарев – дългогодишен директор на ИМ „Искра“, общественик, председател на ИК;
Яница Станчева – управител на издателство и вестник „Долина”, секретар на ИК;
Атанас Бозов – председател на НД „Русофили“Казанлък, председател на  на организацията на КНСБ в „Арсенал“ Казанлък;
Евгени Пейчев – председател на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса /СОСРЗ/ Казанлък;
Костадинка Димитрова –  почетен председател на Тракийското дружество Казанлък;
Лилия Димитрова – писател, общественик, подписана в почетната книга на Община Казанлък;

Станимир Стефанов – председател на Дискусионен Клуб  за лява политика „Георги Кирков“ Казанлък;
Янка Найденова – дългогодишен просветен и обществен деец.

„През двата кметски мандата Дамянов успя да реализира една значителна част от поставените цели на предизборната си платформа:
- Създаване на условия за развитие на икономиката на общината,   намаляване на безработицата, увеличаване на външните инвестиции, привличане на средства по европейските програми ;
 - Въпреки тежката икономическа криза, търсене на възможности за устойчиво развитие на образованието, културата, здравеопазването, туризма, спорта и особено на редица социални проблеми, създаване на благоприятна среда за живеене в селищата на общината.
Много са конкретните примери в подкрепа на тази дейност, но ще споменем само някои от тях: газификацията на Общината, обезпечаване на финансови ресурси от фондовете ФАР, САПАРД, ДЖОБС, ДЖАЙКА, МАТРА и други; реализиране на редица инфраструктурни обекти; както и разработване на редица проекти, чиято реализация се осъществява в следващите мандати; откриване на висше училище в Казанлък, съхраняване на културно – историческото наследство – богатствата на долината на тракийските царе, разширяване дейността на културните институти и програмите за културен туризъм и чрез тях изпращане на послания по света за розовата долина и нейните трудолюбиви и талантливи граждани“, е записано в мотивите.  

Предложението е подкрепено от подписите на 349 синдикалисти, културни и просветни дейци, общественици и граждани.