Читалище „Искра” да стартира подготовката за честване на 130 години Народен университет  и 150-годишнината  от първото театрално представление, изнесено на казанлъшка сцена, реши Настоятелството днес.

През зимата на  1869 година пред казанлъшка публика е представена театралната постановка „Зла жена” на Йован Ст. Попович. Спектакълът спечелва овациите на казанлъшкото гражданство, което 20 години по-късно се радва  и на създадения Народен университет в Читалище „Искра” – един от първите в България, за едно от  най-будните и образовани общества по това време – казанлъшкото.