Всички се стремим към едно в този живот - вечната красива и неизчерпаема любов. Но как се постига тя и въобще възможна ли е? Нека разберем от тази невероятна индианска притча:

Легендата е за двама влюбени, които били толкова пленени от взаимната си обич, че били готови да сторят всичко, само да я запазят завинаги. Ето защо веднъж те отишли при великия вожд на своето племе и му казали:

https://woman.bg/static/uploads/content/36/love-560783_1280.jpg

- Ние се обичаме! Искаме да ни дадеш своята благословия и да ни поучиш какво трябва да направим, за да може нашата любов да трае вечно.

- Добре - отвърнал им вождът. - Ще ви кажа какво да правите. Първо обаче елате с мен горе в планината и ми донесете два орела, пък после ще видим.

Двамата млади тръгнали в различни посоки и всеки от тях донесъл по един орел. Когато отишли на върха на планината, вождът им казал:

https://woman.bg/static/uploads/content/36/mayur-gala-2PODhmrvLik-unsplash.jpg

- Вземете сега този шнур и завържете с него един за друг крачетата на орлите. Послушали го влюбените и вързали краката на двете птици.

- Хайде сега, пуснете ги да летят! Младежът и девойката подхвърлили нагоре към небето орлите, но птиците не успели да полетят, защото крачетата им били вързани. Те паднали на земята и започнали да се кълват една друга, за да се отърват от това, за което са вързани. Тогава старият индианец им казал:

- До тук добре, а сега скъсайте въжето...

Младите изпълнили и тази повеля, срязали връвта и отново хвърлили двата орела във въздуха. Този път птиците бързо се издигнали нависоко, зареяли се няколко пъти в кръг и след това поели щастливо по пътя си. А мъдрият вожд казал:

- Ето, това е тайната на вечната любов и щастието заедно: Ако сте завързани един за друг, вие никога няма да успеете да полетите. Можете да летите заедно, обаче не се връзвайте. Ако го направите, никога няма да изпитате щастие!

Източник: woman.bg