Находки от три епохи откриха археолозите при ремонтните дейности  по ул. Цар Симеон I" във Варна. Там е открита еленистическа крепостна стена, върху която има някаква късноантична архитектурна структура.

Има вероятност да е една от портите на късноантичния Одесос. Върху тях има част от османски хамбар и го има като запазен план още от началото на 20-и век. Археолозите откриват един ъгъл от преустройвана от римско време крепостна стена от Одесос, който заслужава да бъде експониран, казват археолозите.

"Тъй като това, което разкриваме попада на място, което позволява експониране, то е обществено и в близост до два музея, този на Възраждането и Етнографския музей, попада в една много интензивна пешеходна зона. Има всички предпоставки всичко това да бъде експонирано и показано", каза директорът на РИМ Варна д-р Игор Лазаренко.