Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Румен С. - кмет на с.Дивотино, за укриване на данъчни задължения в особено големи размери.

Румен С. е предаден на съд, затова, че в периода 13.02.2008г. -12.02.2011г. е избегнал установяване и плащане на данъци в размер на 833 297,95 лв., от които 555 531,97 лв. дължим данък по ЗДДС и 277 765,98 лв. дължим корпоративен данък по ЗКПО.

При воденето на счетоводството той многократно съставял документи с невярно съдържание, в които отразявал сделки, без те да са реално осъществени.

След това, при подаване на изискуемите от закона декларации пред ТД на НАП 24 пъти потвърдил това и по този начин ежемесечно намалял размера на дължимия към фиска данък добавена стойност, както и дилжимия за съответната година корпоративен данък.

Към инкриминирания период Румен С. бил едноличен собственик и управител на търговско дружество, занимаващо се с вътрешна и външна търговия, посредническа маркетингова, рекламна, информационна и издателска, туристическа, транспортна, строителна и селскостопанска дейност, хотелиерство и ресторантьорство.

Спрямо Румен С. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000лв.

Ако бъде признат за виновен Румен С. може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 1 /една/ до 8 /осем/ години и „глоба“ от пет хиляди до двадесет хиляди лева.