Офертите за изграждане на интелигентна система на магистрала “Тракия” отварят днес в пътната агенция. Поръчката е с прогнозна стойност 7,26 млн. лв. без ДДС.

В тунел “Траянови врата” ще бъде изградена система за автоматична идентификация на инциденти. Тя ще позволи чрез подвижни бариери при инцидент да се управлява и пренасочва трафика в една от двете тунелни тръби.

На “Тракия” ще бъдат монтирани 40 табла. Чрез тях шофьорите в реално време ще се информират за възникнало събитие на пътя, ще бъдат уведомявани за пътната обстановка, за въведените ограничения и алтернативните маршрути.

За първи път ще бъдат монтирани и камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика. Друга новост е монтирането на сензори за претегляне на моторните превозни средства в движение. Това ще позволи да се филтрират претоварените и да се даде възможност за повече на брой, по-бързи и по-ефективни проверки.

Очаква се по този начин да се намали износването и увреждането на пътната настилка и съоръженията на автомагистралата.