Новото ръководство на Александровска болница, което беше излъчено преди повече от месец от служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров, влезе в лечебното заведение, след като днес на третия опит Агенцията по вписванията успя да регистрира посочените от него имена.

На мястото на освободения директор проф. Борис Богов в лечебното заведение влиза д-р Атанас Атанасов.

Заменен е и съставът на борда на директорите. В Търговския регистър като членове на Съвета на директорите, освен д-р Атанасов, са вписани проф. Румен Стоилов и Веселина Петрова. Те ще ръководят най-много половин година болницата. В този срок трябва да се проведе конкурс, пише Dir.

Предприетата смяна беше мотивирана от министъра с "влошаващо се финансово състояние на лечебното заведение през последните 10 г." и проверки за незаконообразно взимане на решения за разходването на средства по сигнали от един от членовете на директорския съвет - д-р Александър Оскар.