Още 6 дестинации, към които българите се насочват за лятна си почивка, попадат в „червена зона“. Това нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя ЗАПОВЕД, с която е актуализиран е списъкът на държавите по цветови зони и на държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация.

В „червена зона“ вече попадат и Република Кипър, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Испания, Фиджи и Емирство Кувейт.

Пристигащите от Русия и Португалия се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Пристигащите от тези държави български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени карантината при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.

Децата до 12-годишна възраст, пристигащи от „зелена“ или от „оранжева“ зона, ще се допускат на територията на България, без да е необходимо да представят документи за COVID-19. Това нарежда оше заповед, която влиза в сила от понеделник – 19-ти юли.

Ученици и студенти, които живеят в Гърция, Турция, Република Сърбия, Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до България с цел обучение, както и ученици и студенти, които живеят у нас и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до същите страни с цел обучение също няма да има нужда представят документи за COVID-19.

Съгласно заповедта от днес, 16 юли, в часовия интервал от 08.00 до 20.00 ч. се допуска влизането в Република България през ГКПП „Стрезимировци“.