От Министерството на здравеопазването публикуваха подробен план за на Националния план за справяне с пандемията от ковид.

Както ви съобщихме по-рано, в зависимост от това в коя зона(Ниво) влиза дадена област или страната ще бъдат въведени определени ограничения.

Зоните(Нивата) се определят на база 14-дневна заболеваемост. Под 100 души на 100 000 е зелена зона(Ниво1), между 100 и 200 души е жълта зона(Ниво2), от 200 до 500 е червена зона(Ниво3). При над 500 заболели на 100 000 население се въвежда кафява зона (Ниво4).

Зоните съответстват и на броя на заетите легла с болни с коронавирус. Когато те са до 2500 се приема, че сме в зелената зона. Когато са от 2500 до 6000 страната се определя, че е влязла в жълтата зона. Когато са от 6000 до 9000 сме в червената зона, а когато сме над 9000 – в кафявата.

В различните зони ще се въвеждат различни ограничения. Детските градини ще бъдат затваряне на последен етап. Ще могат да бъдат посещавани от деца, чиито родители са имунизирани и при условие, че целият персонал също е имунизиран.

В последното ниво на заболеваемост се планува да бъдат затворени всички обекти, освен жизнено важните – като аптеки и хранителни магазини.

Вижте подробно в таблицата какви мерки ще се предприемат в различните: