Прокурорите от Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура - Пловдив излязоха с позиция, в която защитават колегите си от Районна прокуратура. 

"Срещу тях бяха направени недопустими медийни изявления от представители на изпълнителната власт. Те представляват опити за намеса в конституционно и законово установените функции на прокурорите и са сериозна заплаха за независимостта им, с което застрашават върховенството на закона в правовата държава", заявяват обвинителите от Апелативна, Окръжна и Районна прокуратури в Пловдив.

Те заявяват, че се противопоставят на опитите за посегателство върху независимостта на Прокуратурата и вмешателството в работата им по конкретни досъдебни производства. В рамките на своите правомощия, прокурорите се ръководели единствено от закона, а в публичните си изяви не коментирали конкретни факти, които не са били доказани по реда и със способите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Позицията визира обвиненията, отправени от служебния министър Бойко Рашков към пловдивската прокуратура, във връзка с образувано дознание по сигнал за купуване на гласове. 

Ето и целия текст на писмото, което ще бъде изпратено до президента на Република България, до служебния министър-председател на Република България, до посолствата на страните членки на Европейския съюз в България, до посолството на САЩ в България, до посолството на Обединеното Кралство Великобритания в България, до Европейската комисия, до Комисията „ГРЕКО“ и до Венецианската комисия:

"Ние, прокурорите от Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Пловдив категорично заставаме зад действията на нашите колеги от Районна прокуратура – Пловдив,  по повод на които бяха направени недопустими медийни изявления от представители на изпълнителната власт. Тези изявления представляват опити за намеса в конституционно и законово установените функции на прокурорите и са сериозна заплаха за независимостта им, с което застрашават върховенството на закона в правовата държава.

Заявяваме, че се противопоставяме на опитите за посегателство върху независимостта на Прокуратурата и вмешателството в нашата работа по конкретни досъдебни производства.

В рамките на своите правомощия, прокурорите се ръководят единствено от закона, а в публичните си изяви не коментират конкретни факти, които не са били доказани по реда и със способите на Наказателно-процесуалния кодекс.  

Ще продължаваме да отстояваме европейските ценности и да се ръководим от Конституцията и законите в страната, като за пореден път изразяваме волята си за професионално и ефективно взаимодействие с всички органи и институции, имащи отношение към противодействие и разкриване на престъпления с цел защита правата на гражданите.

Позицията ни ще бъде изпратена до Президента на Република България, до служебния министър-председател на Република България, до посолствата на страните членки на Европейския съюз в България, до посолството на САЩ в България, до посолството на Обединеното Кралство Великобритания в България, до Европейската комисия, до Комисията „ГРЕКО“ и до Венецианската комисия."