Съюзът на международните превозвачи обединява 851 транспортни фирми от цялата страна и е най-голямата браншова организация в сектора автомобилен транспорт. 

Поради това, а и поради високия обществен интерес следим с особена загриженост темата за развитието на градския транспорт в Пловдив. 

Последните събития отново ни напомнят, че в отношенията между Община Пловдив и частните превозвачи, които обслужват градските автобусни линии, се е наложила порочната практика да се предоставят общински средства на превозвачите в особено големи размери по непрозрачен начин и в условията на натиск от спиране на транспорта.

В обществото се правят грешни внушения, че обслужването на градските автобусни линии е социална услуга, която се нуждае от общинско финансиране, а не търговска дейност извършвана по сключен и подписан между две страни търговски договор, с калкулирана търговска печалба.

Приветстваме идеята, която миналата година бе предложена от Община Пловдив за създаване на общинско предприятие, което да обслужва градския транспорт на града. За съжаление обаче, не се отчитат стъпки в посока реализирането на идеята, което води до задълбочаване на съществуващите проблеми. При сегашната ситуация предоставянето на превозваческата услуга в град Пловдив е с ниско качество и цена, която се повишава чрез допълнителното субсидиране. Предстои раздаване на поредните милиони с неубедителни аргументи и в нарушение на подписаните с превозвачите договори. Тази практика на непрозрачно раздаване на пари поддържа липсата на конкуренция в бранша и отблъсква българските превозвачи да инвестират в бъдещето на транспорта на града.

От Съюза на международните превозвачи силно се надяваме, че пловдивската управа ще оцени адекватно ситуацията и ще изпълни своето призвание на гарант на обществения интерес.