От началото на годината електроенергията, произведена от ветрогенератори, е 396 748 мегаватчаса, срещу 446 708 мвтч, или с 11,18 на сто по-малко спрямо същия период на миналата 2020-а, сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 

ри фотоволтаиците спадът на количествата в преносната мрежа е 4,21% - от 231 612 мвтч на 221 857 мвтч. Най-малко е намалението - само 2,42 на сто, при произведения ток от инсталациите, работещи на биомаса (основно дървесина). Отчетените количества в преносната мрежа на страната са 82 623 мегаватчаса.

8,09 на сто е общо спадът на годишна база на произведено количеството ток от екоизточници за периода 1 януари - 11 юли 2021 г., показва последната справка на ЕСО за баланса на електроенергийната ни система. За същото време водните централи, които също правят „зелен“ ток, отчитат ръст от почти 75% и са произвели 3 509 125 мвтч. Причината е, че от началото на годината има повече валежи и язовирите са пълни.

В неделя около 16:30 часа делът на ветрогенераторите бе едва 3,41% и те осигуряваха 181,45 мегавата от товара на електроенергийната система на страната. Водните централи бяха с дял от 4,13 на сто и почти 220 мегавата, малките ВЕЦ-ове - с 2,61% квота и 138,70 мегавата. Слънчевите централи бяха с доста по-голям принос от 458,68 мегавата товар и дял от 8,62 на сто. Мощностите на биомаса бяха с пренебрежително малък принос от 24,7 мегавата.

В неделя големите тецове на въглища отново бяха с голям дял от производството на ток и към 16:30 осигуряваха 1873,31 мегавата от товара на системата или над 35% от него. Тецовете на топлофикациите осигуряваха почти 220 мегавата или 4,13%, а заводските топлоцентрали бяха с дял от 2,76% и товар от 147 мегавата. Двата реактора на АЕЦ-а поддържаха товар от 2059 мегавата или почти 38,7% от общия за страната по това време на денонощието.

Инсталираните мощности за производство на ток от възобновяеми енергийни източници са около 1800 мегавата към края на миналата година, което е около една пета от всички мощности в страната, сочат плановете на ЕСО. От тях 1100 мегавата са във фотоволтаични централи, а останалите 700 - във вятърни централи.

През 2020-а те са произвели повече ток от определените им количества от енергийния регулатор за купуване по преференциални цени, като тази електроенергия е била продадена на свободния пазар.

Само през миналата година пряко присъединени са 77 мегавата фотоволтаични централи. Заявките за 2021 г. са 114 мегавата да бъдат присъединени, като очакваме през следващите години те да нараснат. Предвижданията са до 2024 г. да бъдат инсталирани още 700 мегавата вятърни централи и над 1600 мегавата соларни паркове и още около 219 мегавата мощности от биомаса.