Пловдивският окръжен съд призна за виновен мъж в това, че  на 21.12.2019 г. в гр. Пловдив при превишаване пределите на неизбежната отбрана е направил опит умишлено да умъртви опонент с брадва, поради което го осъди на 3 години лишаване от свобода, като го призна за невинен да е извършил по-тежко наказуемо престъпление–опит за убийство.

Окръжният съд отложи  изтърпяването на горното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 5 години и на основание чл.67 ал.3 от НК  постанови през време на изпитателния срок подсъдимият да изпълнява пробационна мярка – задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от горното престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2019 г. до окончателното й изплащане

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.