28 124 е общият брой на невалидните бюлетини на изборите в Пловдив, като в това число влиза и Референдума. Най-голям брой недействително гласова са регистрирани при вота за общински съвет – 12 564. При гласуването за кмет на града невалидни са гласовете на 5447 човека, а за Референдума недействителните са почти 3600. При гласуването за районни кметове най-много недействителни бюлетини са пуснати в „Източен“ – 1608, а най-малко в „Западен“- 568.