Ник Бонев е емигрант в САЩ от 1970 г. Работил е като инженер в “Дженерал Моторс”, както и в Държавния департамент и в Министерството на търговията на САЩ. Живее в Калифорния и се е посветил на популяризацията на научен труд за рака, писан в продължение на 25 г. от неговия баща д-р Вълчо Бонев (1902 - 1979). Ник успява през 1976 г. да доведе баща си в Калифорния, насърчен от тогавашния американски президент Никсън, който кани изследователи от цял свят да се включат в борбата с рака. Д-р Бонев с помощта на австрийски дипломат пренася част от своите записки от България в САЩ. До последния миг от живота си през 1979 г. д-р Бонев работи върху своя труд “Причината за рака” (The Cause of Cancer) с подзаглавие “Истината за проблема с рака: етиология, патогенезис, профилактика”. По този повод синът Ник Бонев даде интервю специално за в. “Доктор”. 

- Г-н Бонев, разкажете за изследванията върху рака на вашия баща?

- Моят баща - д-р Вълчо Бонев, е завършил медицина в Австрия. Беше хирург в Първа градска болница в София от 1954 г., докато напусна България през 1976 г. През тези дълги години той се е занимавал с проблемите на рака. Остави много ценен научен труд, който аз успях да публикувам на английски през 2014 г. Книгата е регистрирана и в библиотеката на Конгреса на САЩ. 

Баща ми беше изключителен диагностик. Той установява, че раково болните имат много метал в устата от зъбните пломби, коронки и мостове. От тези проучвания в лекарската му практика той стига до заключението, че тежките метали са причинители на рака. 

- Обяснете механизма, по който тежките метали причиняват рак?

- Металите като микроелементи са изключително важни за метаболизма на клетките в организма. Но някои от тях са силно токсични и не са необходими за метаболизма. Тежки метали са тези, които имат относително тегло пет и повече пъти по-голямо от това на водата. Моят баща обяснява в труда си как тежките метали нарушават метаболизма на клетките и водят до рак.

Клетъчната мембрана има селективна пропускливост, тоест някои вещества пропуска, други не. Например водородът навлиза лесно, докато хидроксилните групи, които са с отрицателен електричен заряд, трудно влизат в клетката. Металите имат “зелена улица” и навлизат заедно с водородните атоми в клетката. Металните йони са положително натоварени. Точно затова те създават електрически дисбаланс, напрежение и разстройство в процесите на клетката и мембраната, което пък дава възможност на хидроксилни групи с негативния си електрически заряд да проникнат в клетката и да възстановят електрическия баланс и процеси. В резултат на всичко това обаче се скъсява фазата преди деленето на клетката и при самото делене се получават неразвити, дефектни клетки. За кратко време техният брой експлозивно нараства. Точно това са раковите клетки - те не могат да се идентифицират като специфични за дадения орган. Това представлява процесът на ракова патогенеза.  

Д-р Вълчо Бонев и неговият труд “Причината за рака”

- С какво теорията на д-р Бонев се различава от схващанията на онколозите в днешно време?

- Оригиналната идея на д-р Бонев е, че всяка болест има само един причинител. Докато в медицинската литература се посочват над 1000 евентуални причинители на рака. С това той установява причинителя. Когато се знае истинският причинител на болестта и той се отстрани, това на практика води до спирането й.

Д-р Бонев показва връзката между известните канцерогени с тежките метали. Твърди се, че азбестът причинява рак. Но това, което наистина причинява рак, е металът в азбеста. В книгата са описани огромно количество тежки метали, които ни заобикалят в бита: металите в пестицидите, в лекарствата, в зъбните пломби и т.н. Хората са изложени на постоянното влияние на метала в устата си - амалгамни пломби, метални и металокерамични коронки и мостове, зъбни протези с метал, импланти от метал. 

Трудът на баща ми цели изкореняването на рака или поне връщането му до нивото преди 200 - 300 години, когато хората почти не са боледували от него. В началото на ХХ в. един на 20 души е бил болен от рак. През 2030 г. се очаква всеки втори човек да бъде диагностициран с онкологично заболяване. 

Всъщност ракът се причинява от металните йони, които се внасят в организма с въздуха, водата, храната и специално чрез контакта с металите от зъбните амалгами, коронки, мостове, протези и импланти. 

Метали постъпват от храни и напитки, съхранявани в консерви, кенове. Метал поглъщаме и от водата, минаваща през метални водопроводни тръби, от пестицидите, с които се обработват насажденията. Но 90% от причината за рака са металите в зъбите при стоматологично лечение, а 10% е от индустриалното замърсяване. Неслучайно ракът става все по-често заболяване и се превръща в пандемия паралелно с индустриализацията на света. Статистиката показва колко по-голяма е заболеваемостта в индустриализираните държави днес в сравнение със слабо развитите. В някои райони в Африка рак почти не съществува, защото населението няма никакъв досег с тежки метали.

Всичко в книгата на баща ми, се потвърждава с огромен масив информация от авторитетни източници.

Ник Бонев се ръкува с президента Роналд Рейгън - продължител на кампанията за борба с рака, която обявява президентът Ричард Никсън

- Баща ви дава ли начин за изчистване от тежките метали?

- Според него, ако се отстранят металите от устната кухина, ако зъболечението се прави с несъдържащи метали материали, това ще намали с 90% заболеваемостта от рак. Да се намали индустриалното замърсяване е по-трудно, но ако се направи дори с 5%, това са общо 95% намаляване на заболеваемостта. 

- Д-р Бонев открил ли е връзка между конкретен метал и дадена локализация на рака?

- Той споменава, че присъствието на един или друг метал в организма може би има отношение към различните разновидности злокачествени тумори. Но д-р Бонев не отделя специално внимание на този въпрос. Той има една силна теория за вторичния фактор на рака, която обяснява местоположението на тумора. 

В момента онколозите смятат, че метастазите произтичат от първоначалното огнище на рака и се разпространяват в други органи по кръвен или лимфен път. А според баща ми метастазите са спонтанно изригване на рака в други части на организма. 

- Трудът на д-р Бонев ще излезе ли на български език?

- В случай че в България има интерес - да. Изпратих я и до лидери на някои държави, включително на президентите на САЩ, Франция, Русия и България, на премиера на Великобритания. Всички те изпратиха благодарствени писма за книгата. Единствено тогавашният български президент не ни удостои с вниманието си. А баща ми е българин, нито е англичанин, нито французин, нито американец.  

Преводът на български е готов. Книгата е с хуманитарни цели. Ние търсим интереса на медицинските среди - да се възползват от откритията на моя баща. Ще е добре, ако книгата влезе в полезрението на българските научни среди и специално на онколозите. Но и всеки човек би могъл да разбере книгата, въпреки научната терминология, и да си направи съответните изводи. Ако “Причината за рака” се издаде на български, това ще бъде награда и завет за България. Надявам се, че медицинските специалисти, както и лекарите от различни специалности вярват, че всяка изявена медицински безупречна и научно издържана идея в борбата с рака заслужава да бъде анализирана и активно подкрепена. Крайната и единствена цел е победа над рака. Това ще е поредната победа в медицината и ще е заслуга на всички бойци, участвали в тази битка. 

Мара КАЛЧЕВА