Песимистът чува:
- След малко.
Оптимистът:
- С лед, малко.
Реалистът въобще не се ослушва, а си налива сам.