Вуте и Нане са в кръчмата и си пият. Един турист от съседната маса ги пита:
- Гледам в селото имате повече свине отколкото хора. Защо?
Вуте го оглежда и казва:
- Предпочитаме ги!