Благоевград. В 22 сгради са въведени мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“. Това стана ясно по време на пресконференция по проекта, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Ръководителят на проекта Светлана Иванова посочи, че във въпросните сгради е постигнат най-малко клас „С“ на енергопотребление. „249 домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, реализират значителни енергийни спестявания“, добави тя. Светлана Иванова каза още, че освен това е било намалено количеството на вредните газове в атмосферата и е осигурена по-чиста околна среда.
Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Срокът за изпълнение е 17 април 2018 г. – 17 април 2019 г. Общата му стойност е 4 712 109.78 лв., от които: европейско финансиране – 3 963 717.02 лв.; национално финансиране – 699 479.46 лв.; съфинансиране от Община Благоевград – 48 913.30 лв.
Ливия НИНОВА