Бургас. Община Бургас кандидатства с проект за предоставянето на 5 нови социални услуги, с които ще се осигурят необходимите здравни и социални грижи на нуждаещи се деца и семейства. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. За реализирането на идеята администрацията ще кандидатства за осигуряването на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Основната цел на процедурата е да се продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Сред приоритетите на проекта е на децата да се гарантира семейна среда и достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности. Изпълнението й ще обезпечи предоставянето на новите социални услуги в общността на територията на община Бургас, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“, а именно:
- Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 и 4 места за спешно настаняване;
- Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;
- Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;
- Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет до 8 места;
- Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 години с капацитет до 6 места.
Предложението за кандидатстване за финансова помощ за реализирането на петте нови социални услуги ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет.