Добрич. Областният информационен център (ОИЦ) в Добрич ще организира съвместно с Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Териториален областен офис (ТОО) – Добрич, приемни в три общини в областта, съобщиха от центъра. Експертите от ОИЦ – Добрич ще предоставят информация за актуалните възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали. Експертите от ТОО Добрич ще консултират земеделските стопани за възможностите, които предлагат мерките от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). Ще бъдат предоставени съвети и информация по предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. В община Тервел срещата ще се състои на 21 март от 10.00 часа, в община Генерал Тошево – на 26 март от 10,00 часа, и в община Каварна – на 28 март от 10,00 часа. Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.