София. В концесионната комисия за плажовете участват различни ведомства, което гарантира публичност и прозрачност. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова от трибуната на Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Плажовете, които са изключителна държавна собственост и дейността, свързана с тях, има сезонен характер – т.е. има ключови изисквания, свързани с подготовката, управлението и контрола на тези плажове. Това, което трябва да имаме предвид, е, че има редица договори, които са сключвани по различно време в годините, съответно и изтичат по различно време“, заяви Ангелкова.
Тя посочи, че тази година са били проведени около 25 процедури за отдаване на концесии на морски плажове, които включват и процедури на такива, които са били прекратени и са били обявявани повторно. „Важно е да се подчертае, че в Закона за Черноморското крайбрежие процедурата стартира с разрешение на Министерски съвет на база на икономически, финансов и правен анализ и на изясняване на обекта на концесията с технически анализ. На тази база се приема решение на Министерски съвет, като в концесионната комисия участват представители на Министерството на туризма, Министерството на финансите, МВР и Министерски съвет. Ясно е разписана процедурата за публичност и прозрачност и с представители на различни ведомства се гарантира прозрачния законов избор на тези, които са заявили участие в процедурата“, обясни тя.
Ангелкова заяви, че Конкурсната комисия няма право да определя колко участници ще заявят участие в конкурса. „Така че в процедурите са участвали толкова участници, колкото са решили. Също така, когато има някой, който е несъгласен с това, което конкурсната комисия е определила, той има право да обжалва. В момента имаме 4 такива висящи съдебни производства по концесионните процедури, които са проведени тази година“, обясни министърът на туризма.
Цветилена СИМЕОНОВА