Варна. По време на кампанията „Безопасно лято – 2019“ изпращаме екипи от един териториален отдел в друг и правим смесени екипи. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Мирослав Йотов, директор на Дирекция „Надзор на пазара“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). По думите му всички 66 инспектори на Дирекция „Надзор на пазара“ участват в двуседмичната кампания, която започна на 17 юни. Според него кооперацията между инспекторите в различни населени места и отдели ще доведе до уеднаквяване на работата на различните инспектори и по-добри резултати. „Показва, че и малките места, които вече засягаме и проверяваме, за да имаме равнопоставеност на потребителите в цялата държава, ще гарантира един по-добър и изчистен пазар и съответно потребителя ще бъде в максимална степен защитен“, заяви Мирослав Йотов. Според него положителна е тенденцията и при подаването на сигнали от самите потребители, които стават все по-внимателни и грамотни по отношение на продуктите и техните изисквания. „Mного са жалбите и сигналите, които се подават, включително и жалбите, които се подават чрез Комисията за защита на потребителите. Те се препращат за решаване по компетентност при нас, когато са в нашата област и нашите компетенции. Там където са нашите задължения ние предприемаме съответните действия и когато вече имаме, за да ограничим разпространението на тези продукти, ако се налага в повечето от случаите, ние вземаме и изпитваме от дадените партиди и ако се потвърди, че продуктът е несъответстващ ние го спираме със заповед и се изтеглят всички налични количества от дадената партида и те се унищожават или се изнасят“, посочи директорът не звеното. По думите му, ако при дадения продукт не е констатирана сериозна опасност, той може да бъде изнесен към трети страни, където не важат правилата на европейското законодателство. Мирослав Йотов каза още, че звеното работи активни и с Агенция „Митници“, където периодично или извънредно се подава информация за конкретни вносители, при които са констатирани нарушения. Така опасните партиди могат да бъдат спрени още преди навлизането си не само на българския, но и на европейския пазар.
Бояна АТАНАСОВА