Пазарджик. Остават само шест възможни дни до края на декември за смяна на личните лекари за всички здравноосигурените лица, съобщи за Радио „Фокус” – Пазарджик Веселка Пенева, гл. специалист в Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Пазарджик. За целта пациентите трябва да закупят или да разпечатат от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) формуляр за смяна, който е поместен в секция „Вие питате”. Не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран за смяната от пациента. Това става по служебен път. Здравноосигуреното лице само вписва своите лични данни във формуляра за смяна. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния личен лекар, както и на неговата практика. От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и данните на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор. Същите данни се нанасят и в здравноосигурителната книжка на пациента. Тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в „Регистрационна форма за постоянен избор”, уточни Пенева. Два пъти в годината, през месец юни и през месец декември, всяко здравноосигурено лице има право да смени избрания личен лекар с друг, сключил договор с НЗОК. Такава смяна може да се направи и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата налагат това.
Албена ЖИЛЕКОВА