Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Смолян започва поредица от информационни срещи със земеделски стопани в десетте общини на областта.

Целта на срещите е хората, които се занимават със земеделска дейност и кандидатстват за субсидии пред Фонда да бъдат запознати с всички новости и важни моменти при кандидатстване и прилагане на схемите и мерките по тазгодишната кампания по директни плащания на площ. Представени ще бъдат изисквания за участия по отделните схеми, които тази година са 39 на брой - новости, често допускани грешки, специфични изисквания към тях за недопускане на неизпълнение на поети ангажименти.

Експерти от структурата на Фонда в Смолян ще разговарят на място за теми и проблеми, които интересуват земеделските стопани в тяхната работа и при кандидатстване, като им бъдат споделени добри практики и слабости, така че да получат максимален ефект от кандидатстването им пред Фонда.

Кампанията започва днес от община Доспат. До 25 март ще бъдат посетени всички общини в областта.