Десетки жалби са постъпили в институцията на обществения посредник Диана Ковачева след обявената вчера нова заповед на здравния министър за въвеждане на поредните временни противоепидемични мерки за влизащите на територията на страната лица, в сила от утре - 29 юли 2021 г. Това стана повод за препоръките на омбудсмана до министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, в които се застъпва за правата на българските граждани, които пътуват от страните в т.нар. „червена зона“, определени на база брой заболели от COVID-19.

Нови правила за влизащите в страната от държави, попадащи в червената зона

"Основно се жалват граждани, пристигащи от държави, попадащи в „червена зона“. Те са недоволни както от краткия срок, в който трябва да реагират на новите ограничения и изисквания, така и от създадената неравнопоставеност между ваксинирани и преболедували граждани”, пише доц. Ковачева.

Тя подчертава, че от новата заповед става ясно, че лицата, които пристигат от „червена зона“, ще бъдат допускани у нас едва след като представятвалиден цифров COVID - сертификат на ЕС за ваксинация или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като европейския цифров COVID сертификат за ваксинация. Друга възможност е представянето на отрицателен резултат след проведен до 72 часа преди влизане в България PCR-тест чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, който съдържа същите данни като европейския цифров COVID сертификат за изследване.

„Това би следвало да означава, че ще се допускат само ваксинирани лица, а не и преболедували, въпреки наличието на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване или аналогичен на него документ”, допълва общественият защитник.

Диана Ковачева акцентира и върху факта, че е напълно наясно с необходимостта от въвеждане на ефективни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, както и от стимулиране на процеса на ваксинация, но според нея, тази заповед създава предпоставки за нарушаване на правата на преболедувалите лица, които притежават валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване или аналогичен на него документ за регламентираните срокове на валидност.

„От жалбите на гражданите става ясно още, че са недоволни и от отпадането в новата заповед на възможността за отмяна на наложената с предписание карантина, ако при влизане в страната не разполагат с изискваните документи, но представят отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната PCR изследване, пише още омбудсманът.

В препоръката си доц. Ковачева настоява до влизане в сила на заповедта да бъдат преразгледани ограниченията, които създават предпоставки за нарушаване на правата на преболедували лица, притежаващи валиден сертификат за това преболедуване или аналогичен документ.

„Вярвам ще се съгласите, че на европейско ниво няма изискване за непризнаване на сертификат за преболедуване при пътуване. В тази връзка намирам за нужно в заповедта да не се допуска неравнопоставеност на гражданите, притежаващи сертификати за ваксинация, от една страна, и от друга - за преболедуване“, категорична е Диана Ковачева.

В допълнение общественият защитник настоява и за отмяната на карантина, включително на хората, които идват от „червена зона“, когато представят отрицателен резултат от направен след пристигане в страната PCR-тест. В заключение омбудсманът одобрява решението на министъра да отпадне PCR теста за българчетата до 12 години при влизане в страната, което стана факт след нейната препоръка, изпратена на 22 юли 2021 г.