Таксиметровите услуги се очаква да претърпят корекция на цените, след като се въвежда такса за всяка минута от качването до слизането на клиента и това ще бъде допълнителна такса, освен тарифата за километър.

Промяната идва заради задължението на страната ни да въведе наложения чрез евродиректива единен ред за таксуване на таксиметровата услуга в целия Европейски съюз. Тя вече е записана в Закона за автомобилните превози и предстои уточнение на ред технически детайли.

Това, което със сигурност се знае, е, че от 8 юли 2022 г. начинът на отчитане на цената на таксито коренно ще се промени. Към момента клиентите плащат за изминатото разстояние на база тарифа на километър (дневна и нощна), начална такса, такса повикване и такса "Престой" по тарифа за минута.

Първите три компонента ще останат валидни, но такса "Престой" предстои да отпадне. Тя обаче ще бъде заменена с нова времева компонента, която ще измерва цялото време от качването на клиента в таксито до пристигането в крайната дестинация.

Предстои изготвянето на конкретни промени в подзаконовите актове, с които ще се въведат технически уточнения. На първо място трябва да се уточни как таксиметровият апарат ще засича времето – дали чрез телеметрията от компютъра на автомобила или чрез GPS.

Предстои и друго важно уточнение – как точно ще се комбинират времето и разстоянието, за да формират крайната цена на курса, уточнява Телеграф.