Признаха за виновни двама мъже за извършили измама с финансиране от Европейския съюз. Двамата  договорили помежду си схема за действие, целяща  получаване на средства от фондове. Те успели да получат субсидии за над 46 хиляди лева.

Подсъдимите И.Т. и Г.Л. успели да се снабдят с документи на чужди фирми, за да участват в процедурата по разпределение на масивите за ползване. Оформили договори за пренаемане на земеделска земя в землището на с. Чемиш за временно и възмездно ползване между няколко дружества. Пренаемодател по тях бил Г.Л., а пренаемател – подсъдимият И.Т.

В хода на разследването е било установено, че действителният управител, представляващ две от фирмите, никога не се е занимавал със земеделие, нито е упълномощавал когото и да било с такива права.

Впоследствие обвиняемите регистрирали  договорите, подали първоначални заявления и създали нови дружества със сходни наименования.

Чрез измама подсъдимите се сдобили с правно основание за ползване на земеделските земи, а впоследствие се стигнало до реално получаване на средства от фондовете на Европейския съюз.

На две от дружествата, представлявани от подсъдимия Т., били изплатени суми по няколко схеми. Общият размер на незаконно получените субсидии възлиза на 46 098,20 лева.

С решение на първоинстанционния съд подсъдимият И.Т. е осъден на 3 години „лишаване от свобода“ с 5-годишен изпитателен срок, а съучастникът му Г.Л. - на 2 години „лишаване от свобода“ с 4-годишен изпитателен срок