Едно прасе отива на врачка...
Тя хвърлила картите и казала:
- Виждам охолен живот, ядене и пиене на корем... Само едно мааалко проблемче по Коледа!