Пловдивският съд опрости солена глоба за шумни сватбари от квартал "Столипиново" с аргумента, че става дума за... маловажен случай. Документите разкриват, че проверката е направена на 4 август 2017 година в 20:40 часа на улица "Крайречна", актът за установяване на административно нарушение е съставен от главен инспектор към Пловдивския инспекторат, а извършените замервания на шума показали нива над допустимите 50 децибела - 72 при първа контролна точка, 68,8 при втората контролна точка и 62,2 за фонов шум. 

В последствие е издадено Наказателно постановление за глобата в размер на 800 лева. На 11 юни, обаче, Районният съд отменя глобата от 800 лева, наложена на М.А. (баща на младоженеца) за нарушение от Наредбата за осигуряване на обществен ред.

Точно това решение обжалва община Пловдив. Юристите на местната администрация атакуват доводите, че става въпрос за ситуация, при която е житейски оправдано да се свири музика по-силно от обичайното, както и че високите нива на шума са измерени в сравнително ранен за летния период час – 20:30 часа и затова дискомфортът за живущите е минимален.

Изтъква се също, че Наредбата забранява провеждане на сватбени тържества на нерегламентирани места, като в случая това място е било голям двор. Възразява се и против извода, че става дума за маловажен случай. 

Защитата на глобения от своя страна твърди, че замерването на шума е неточно, защото в същия момент в близост е имало и други тържества, организирани от други лица и шумът от тях повлиял  на измервателните уреди. И още - защитата изтъква, че сватбата е била проведена в нает ритуален дом в ж.к. "Изгрев", наказаният М. А. е баща на младоженеца, а не изпълнител в оркестъра и нито е имал задължението, нито възможността да повлияе на вдигнатия шум от сватбеното тържество. Т.е. - бащата на младоженеца не е извършил нарушенията, а дори и да е така – защитата поддържа мотивите на пловдивския Районен съд за отмяна на наказанието заради маловажност на случая. 

Като страна Окръжна прокуратура поддържа решението на районния съдия. В крайна сметка апелативните магистрати заключават, че Районният съд е приел, че това е първо нарушение на сватбаря, нарушението не е с висока степен на обществена опасност в сравнение с обичайните случаи, не се съдържа информация за други негови нарушения. Т.е. проявата е инцидентна и инспекторът е можело само да предупреди А., че при други нарушение ще бъде глобен.

Освен това презумпцията за маловажност произлиза от разпоредбите, че за всеки конкретен случай е необходимо да се подхожда индивидуално. Затова и Апелативният съд порязва Общината, оставя в сила решението на районните си колеги и постановяват, че то не подлежи на обжалване.