"Мен папата ме е галил и по трите глави!" - ламята Спаска.