Наташа Ростова:
- Ржевски, отнасяйте се с хората, така както вие искате хората да се отнасят с вас...
Поручик Ржевски :
- Какво ще рече това, Наташка, на всички да им правя свирки ли?