Не можеш едновременно да бъдеш самоуверен, красив, умен и трезвен.