- От какво да ме е страх? - помисли си Червената шапчица, гледайки смрачаващата се гора.
- Пътя го знам...
- С*кса го обичам...
И смело пое по пътеката.