Вълкът пресрещнал Червената шапчица и и казал:
- Червена шапчице, ще те целуна там където никой не те е целувал!
Тя го погледнала, замислила се и му казала:
- То само кошницата остана!