Веднага я заговори, защото е писано - онзи, който се колебае, масту*бира…