Добрич. 8 операционни сестри в МБАЛ-Добрич са подали молби за напускане с искане за увеличаване на възнаграждението им в размер на две минимални работни заплати. Това съобщиха от ръководството на лечебното заведение във връзка с появили се публикации в медии за масово напускане на операционни сестри.
На този етап ръководството на МБАЛ-Добрич счита, че исканото увеличение е невъзможно да се случи, тъй като трябва да се спазват правилата за финансова дисциплина на болницата. До момента са проведени няколко срещи между двете страни.
"Считаме, че в близко бъдеще ще се стигне до взаимно приемливо решение и няма да се стигне до действия, които да попречат на нормалната дейност на лечебното заведение", посочват от ръководството на МБАЛ-Добрич.